Splošni pogoji

Splošni pogoji

null
 1. OPREDELITEV POJMOV
 1. Lokalizacija – vsebuje podatke o fizični lokaciji NAPRAVE. Te informacije se zbirajo prek 12 GPS satelitov in celic mobilnih operaterjev.
 2. Zgodovina lokalizacije – vsebuje podatke o fizični lokaciji NAPRAVE za obdobje 30 dni nazaj.
 3. Besedilna sporočila – vsebujejo podatke o vseh neprebranih besedilnih sporočilih, ki jih je NAPRAVA prejela. V APLIKACIJI so na voljo informacije o vseh poslanih sporočilih, besedilnih in glasovnih, ki jih je naprava poslala/prejela v zadnjih 30 dneh.
 4. Telefonski imenik – vsebuje vseh 5 telefonskih številk, ki jih je vnesel uporabnik in na katere lahko NAPRAVA napravi odhodne klice. Številke v imeniku lahko vnesete, spremenite ali izbrišete samo prek APLIKACIJE.
 5. SOS številke – uporabniku je omogočeno, da preko APLIKACIJE nastavi 3 telefonske številke, na katere naprava lahko kliče/sprejema klice od/do. Če želite aktivirati SOS klic, morate gumb SOS pritisniti za 5 sekund. V primeru SOS klica NAPRAVA snema zvoke iz okolice. Hkrati se v aplikacijo pošlje lokacija, na kateri je bil gumb SOS pritisnjen.
 6. Glasovna sporočila – Na napravi je možno snemanje in pošiljanje glasovnih sporočil v APLIKACIJO. APLIKACIJA ima dostop do vseh dohodnih glasovnih sporočil NAPRAVE do 30 dni nazaj.
 7. Zgodovina dogodkov – vsebuje informacije o zadnjih 100 dejanjih, ki jih je NAPRAVA opravila v APLIKACIJI z natančnim datumom in uro.
 8. Pooblaščene številke – uporabniku omogoča, da prek APLIKACIJE odobri 5 telefonskih številk, na katere so z NAPRAVE dovoljeni odhodni in dohodni klici.
 9. Klici – omogočajo dohodne/odhodne klice na NAPRAVO/iz nje.
 10. Obvestila – besedilna sporočila, avtomatsko poslana s NAPRAVE, ki vsebujejo podatke o nizki bateriji, kdaj je bila naprava dana/odstranjena otroku, kdaj je pritisnjen gumb SOS, pa tudi, kdaj je naprava zapustila varnostno območje ali dosežena nastavljena največja hitrost.
 11. Funkcija izgubljene NAPRAVE – omogoča povezavo med APLIKACIJO in NAPRAVO v primeru izgube naprave.
 12. Alarmi – funkcija, s katero lahko ura zbudi/opomni otroka na prihajajoči dogodek.
 13. Merilnik stopenj (števec) – NAPRAVA vsebuje podatke o številu dnevno izvedenih korakov. Prevožene razdalje in porabljene kalorije otroka, ki uporablja napravo, si lahko ogledate v APLIKACIJI.
 14. Gibanje med spanjem – do informacij o številu otrokovih gibanj med spanjem lahko dostopate v APLIKACIJI.
 15. Tihi način – uporabniku NAPRAVE omogoča, da med dohodnim ali tekočim klicem izključi/izklopi zvok naprave.
 16. Varnostno območje – uporabniku APLIKACIJE omogoča, da nastavi perimeter in časovno obdobje, v katerem NAPRAVA ne pošilja obvestil o spremembi lokacije, dokler je ta v varnostnem območju. V primeru, da otrok v tem času zapusti varnostno območje, NAPRAVA pošlje obvestilo. Nastavljeno varnostno območje ne izklopi obvestil o nizki bateriji, ne glede na to, ali je bila ura nameščena/odstranjena ali če je bila dosežena največja dovoljena hitrost.
 17. Senzor na dotik – APLIKACIJI daje informacije o natančno določenemu času, ko je bila ura odstranjena z otrokove roke.
 18. Omejitev hitrosti – uporabniku APLIKACIJE omogoča, da nastavi omejitev hitrosti, ki bo, če je ta dosežena, sprožila obvestilo, ki ga pošlje NAPRAVA. Ta funkcija pomaga pri sledenju hitrosti, s katero se giblje vaš otrok. Če veste, da bo vaš otrok v vozilu, postavite višjo omejitev hitrosti. Če se vaš otrok presenetljivo giblje hitreje od pričakovane hitrosti, bo NAPRAVA takoj poslala obvestilo in SMS.
 19. Besedilno in glasovno sporočilo – NAPRAVA omogoča sprejem besedilnih sporočil z do 20 simboli. Ta omejitev je potrebna, saj daljšega sporočila ni mogoče prikazati na zaslonu MyKi. Vendar pa je število sporočil, ki jih lahko pošljete, neomejeno. Na napravo lahko prejmete tudi glasovna sporočila.

 

II Okvir

Dol. 1. (1) Veljavni SPLOŠNI POGOJI urejajo razmerja med „ALTERCO ROBOTICS“ EOOD, EIK 202320104 (v nadaljevanju imenovano s kratico ALTERCO) in vsako osebo (pravno ali fizično), ki uporablja mobilno napravo z imenom „MyKi Watch“ ( ki je spodaj imenovan kot UPORABNIK), v povezavi z nakupom naprave „MyKi Watch“ (spodaj imenovana kot NAPRAVA) in storitvami, ki jih ponuja, last družbe ALTERCO.
(2) “ALTERCO ROBOTICS” EOOD zagotavlja NAPRAVO in storitev skupaj s “TERA COMMUNICATIONS” AD.

Dol. 2 NAPRAVA je sestavljena iz ure s poljubnim dizajnom in s polnilnim kablom, navodili, garancijskim listom in kartico SIM.

Dol. 3 NAPRAVA nudi / vsebuje naslednje funkcije:

 1. Lokalizacijo
 2. Zgodovino lokacij
 3. Tekstovna sporočila
 4. Imenik
 5. SOS številke
 6. Zvočna sporočila
 7. Zgodovino dogodkov
 8. Pooblaščene številke
 9. Klice
 10. Obvestila
 11. Funkcija „Izgubljena ura“
 12. Alarme
 13. Merilnik korakov (števec)
 14. Premike med spanjem
 15. Tihi način
 16. Varnostna območja
 17. Senzor na dotik
 18. Omejitev hitrosti
 19. Klepet in glasovna sporočila
 20. Nagrade

Dol. 4 Med nakupom naprave in njeno uporabo se lahko shranjujejo osebni podatki, pa tudi z uporabo APLIKACIJE.
Dol. 5 Za namene Dol. 4 UPORABNIK svoje podatke predloži predhodno s predhodno odobritvijo.

III. OBVEZNOSTI UPORABNIKA

Dol. 6 (1).  Pri nakupu NAPRAVE s strani http://myki.watch in aktivaciji le-te, UPORABNIK izjavlja, da pozna splošne pogoje in jih sprejema, ter se jih je dolžan držati. Splošni pogoji so lahko kadar koli posodobljeni, brez posebnega obvestila UPORABNIKU. ALTERCO ne odgovarja, če UPORABNIK ne ve za posodobljene splošne pogoje. Uporabnik je pri uporabi STORITEV dolžan upoštevati trenutne Splošne pogoje, pa tudi vse druge pogoje, ki jih nalaga zakonodaja R. Bolgarije in mednarodna zakonodaja, tudi če niso omenjeni v trenutnih Splošnih pogojih.

(2).  UPORABNIK nastavi svojo povezavo z mobilnim operaterjem na način, da SIM kartica ure deluje normalno in so zagotovljene vse storitve in nastavitve, ki jih potrebuje operater, da lahko ura normalno deluje.

Dol. 7  ALTERCO ne odgovarja za kakršno koli poškodbo ure, njeno izgubo ali kršitev garancijskih pogojev, ki so nastali zaradi neupoštevanja trenutnih splošnih pogojev s strani UPORABNIKA.

 1. ZAUPNOST

Dol. 8  S sprejemanjem trenutnih Splošnih pogojev se UPORABNIK strinja, da bo ALTERCO  obdelal njegove OSEBNE PODATKE z elektronskimi sredstvi. ALTERCO ima pravico uporabiti podatke UPORABNIKA za identifikacijo uporabnikove identitete v primeru pravnih postopkov ali v okviru obveznosti Splošnih pogojev.

 1. MOBILNA APLIKACIJA

Dol. 9 APLIKACIJA omogoča dostop do NAPRAVE in je dostopna z mobilnimi napravami (pametnimi telefoni in tablicami) in na operacijskih sistemih „Android“ in „iOS“.

Dol. 10 Namestitev APLIKACIJE je brezplačna in jo lahko naložite v „Google Play Store“ in „App Store“.

Dol. 11 APLIKACIJA omogoča stalno povezavo s NAPRAVO in s tem z otrokom, ki jo uporablja.

Dol. 12 Po zaključku registracije, kot zapisano v Dol. 18, APLIKACIJA zagotavlja naslednje funkcionalnosti in popoln nadzor nad:

 • Identifikacijo lokacije NAPRAVE
 • Sledenje zgodovini dogodkov
 • Spremljanje zgodovine tekočih in prejšnjih lokacij NAPRAVE ter določitev varnostnih območij in njihovega časovnega obdobja.
 • Pošiljanje besedilnih in govornih sporočil na NAPRAVO.
 • Nadzor alarmov bujenja/opomnikov na prihajajoče dogodke.
 • Vsakodnevno preverjanje zgodovine delovanja NAPRAVE za do 30 dni nazaj.
 • Dodajanje številk v NAPRAVO in nadzor nad dohodnimi in odhodnimi klici ter besedilnimi in govornimi sporočili.
 • Vnos imen in telefonskih številk v imenik NAPRAVE, na katere je mogoče klicati, in popoln nadzor nad seznamom SOS in pooblaščenih telefonskih številk.
 • Nastavitev in nadzor omejitve hitrosti in varnostnega območja NAPRAVE.
 • Prejemanje vseh odhodnih klicev z NAPRAVE kot obvestila.

Dol. 13 (1). Po namestitvi APLIKACIJE UPORABNIK vpiše v registracijski obrazec naslednje podatke:

 • uporabniško ime
 • geslo
 • identifikacijsko kodo NAPRAVE
 • osebno telefonsko številko
 • telefonsko številko NAPRAVE

(2). Po vnosu podatkov v obrazec kot zapisano v Dol.1 NAPRAVA prejme identifikacijsko kodo. To kodo je treba potrditi v registracijskem obrazcu.

Dol. 14 ALTERCO ne odgovarja za motnje delovanja programa ali tehničnega zagotavljanja drugih operaterjev v internetu ali telekomunikacijskih omrežjih v/iz države, če UPORABNIK ne more delno ali v celoti izkoristiti storitev, ki jih daje APLIKACIJA.

Dol. 15 (1). V primeru, da je SIM kartica NAPRAVE zamenjana ali izvržena, ALTERCO ne prevzema odgovornosti za zagotavljanje združljivosti z drugo kartico SIM, ki jo je namestil UPORABNIK.

(2). V primeru sistematične neprimerne uporabe NAPRAVE, t.j napačnega polnjenja baterije, neupoštevanja garancijskih pogojev ali nepravilnega shranjevanja, ALTERCO ne odgovarja za kakovost delovanja NAPRAVE.

Dol. 16 ALTERCO ne odgovarja za posledice po morebitni škodi, ki je posledica ali na kakršen koli način povezana z dostopom, uporabo ali nedostopnostjo APLIKACIJE. Vse informacije v APLIKACIJI so na voljo v skladu z veljavno bolgarsko zakonodajo, saj TERACOM ne jamči za svojo integriteto ali varnost pred zlonamernimi dejanji tretjih oseb.

 1. Spremembe

Dol. 17 ALTERCO ima pravico, da ves čas spreminja trenutne Splošne pogoje, ki bodo objavljeni na spletni strani in v APLIKACIJI.

VII. DRUGE DOLOČBE

Dol. 18  ALTERCO ima pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni tehnologijo in zasnovo APLIKACIJE.

Dol. 19 Za vsa odprta vprašanja glede trenutnih vprašanj glede splošnih pogojev je na voljo aktivna bolgarska zakonodaja.

Vse obstoječe pravice pridržane!

“Alterco Robotics” EOOD