Često postavljana pitanja

null

Kako da registrujem Myki i napravim nalog?

Kako funkcioniše opcija lociranja vašeg deteta putem MyKi?

MyKi koristi do 12 satelita da bi prikazao lokaciju Vašeg deteta, kada god je ono napolju.

Svi sateliti širom sveta funkcionišu samo u spoljašnjoj sredini i zbog toga, kad god je Vaše dete napolju, Vi primate apsolutno precizne informacije o njegovoj lokaciji. Kada je u zatvorenom prostoru, MyKi se povezuje sa najbližom baznom stanicom mobilnog operatera, na koga je kartica registrovana. Kada Vaše dete ponovo bude na otvorenom prostoru, uspostavlja se signal sa satelitom i Vi u aplikaciji dobijate precizne informacije o lokaciji Vašeg deteta.

Zašto ne primam tačnu lokaciju kada je moje dete unutar zgrade?

Svi sateliti širom sveta funkcionisu samo na otvorenom prostoru, odnosno kada je Vaše dete napolju Vi dobijate precizne podatke o lokaciji Vašeg deteta. Kada je Vaše dete u zatvorenom prostoru, a vi znate gde je on, MyKi se povezuje sa najbližom baznom stanicom mobilnog operatera čija je SIM kartica, da bi štedeo bateriju. Tada možete videti lokaciju izmedju 5 i 500 metara razlike u pravoj liniji. Kada Vaše dete bude ponovo na otvorenom, razlike se uklanjaju i satelit prikazuje tačnu informaciju o kretanju Vašeg deteta u aplikaciji.

Koliko MB mesecno Sat koristi?

MyKi koristi oko 50 MB mesečno.

Kakva SIM kartica je potrebna?

SIM kartica za MyKi može biti od bilo kog mobilnog operatera, ali da bi sat funkcionisao SIM kartica mora imati paket interneta i PIN kod mora biti prethodno uklonjen.

SAT

Da li MyKi može da prima poruke?

MyKi ne može slati ili primati poruke! Jedini način da primi ili pošalje govornu ili tekstualnu poruku je korišćenjem opcije “Chat” u aplikaciji.

Kako da napunim MyKi?

Kompletno punjenje baterije traje oko 120 minuta, korišćenjem standardnog 5V USB priključka. Vreme punjenja baterije sata preko računara je dva puta duže. Otvorite kapicu pored SOS tastera na satu i videćete ulaz za punjač.

Kako da isključim MyKi?

Kada se jednom povežete na aplikaciju, Vaš MyKi se ne može isključiti pritiskom na Power taster.

U slučaju da se nalazite na javnom mestu, gde morate isključiti vaše telefone ili ih prebaciti na režim letenja, sat se mora isključiti preko vašeg telefona ili tableta u instaliranoj aplikaciji.

U odeljku “Podešavanja” kliknite na opciju ”Isključi Sat”.

Funkcije SOS tastera?

Pritisnite i zadržite SOS taster. Videćete odlazni poziv ka broju 1, koji ste prethodno definisali u aplikaciji SOS brojevi. Kada MyKi primi poruku, sa tasterom SOS možete odgovoriti na dolazeci poziv. Kada sat primi govornu poruku, pritisnite SOS taster jednom i preslušajte je.

Ulaz za punjenje

Štiti USB izlaz sata od vode i prljavštine. Otvorite kapicu i videćete ulaz za punjenje MyKi sata.

Šta pokazuje ekran MyKi sata?

Uključuje se pritiskom na bilo koje taster na satu. Svetlost na ekranu, pored tačnog vremena i datuma, pokazuje konekciju sa operaterom, bateriju, GPS signal, dobijene nagrade, nepročitane poruke i broj koraka.

Funkcija tastera ON I OFF

Ekran svetli kada ga upalite, i isključuje se kada je poziv završen. Kada zadržite taster, snimićete govornu poruku.

Funkcija tastera 1

Taster 1 je strelica na gore u imeniku i pojačavanje zvuka tokom dolazećih i odlazećih poziva.

Funkija tastera 2

Otvora imenik, poziva broj, prekida poziv i stišava zvuk  tokom poziva.

Kako da pozivam sa MyKi Sata?

Uđite u imenik pritiskom na taster 2. Sa tasterom 1 i 2 , koji vam služi kao strelica za gore i dole, pronađite broj koji želite da pozivate. Dužim pritiskom na taster 2 pozivate broj.

Kako da odgovorim na poziv?

Tokom dolazećeg poziva na MyKi Sat, pritisnite taster SOS da biste odgovorili na poziv.

Kako da pročitam poruku, koja je poslata na MyKi Sat?

MyKi može da primi tekstualnu poruku dužine do 20 simbola. Osvetlite ekran i pritisnite taster po izboru da biste videli poruku.

Pažnja! Ukoliko pritisnete dva puta taster poruka ce biti obrisana. Nećete moći da je pročitate drugi put.

Kako da preslušam govorne poruke, koje su poslate MyKi Satu?

Da biste preslušali govornu poruku, pritisnite taster SOS jednom.

PAŽNJA! Govorna poruka se može čuti samo jednom.

Kako da pojačam/stišam jačinu zvuka tokom dolazećeg poziva ili u toku poziva?

Tokom dolazećeg poziva ili u toku poziva, pritiskom na taster 1 ili 2 možete smanjiti ili pojačati zvuk.

Kako da pošaljem govornu poruku sa MyKi-ja na aplikaciju MyKi Sata?

Uključite svetlo na ekranu,pritiskom na bilo koji taster. Pritiskom na taster Power On između tastera 1 i 2 i zadržite. Zvuk i drugo odbrojavanje će se pojaviti na ekranu. Ovo znači da je snimanje počelo. Ne puštajte taster. Snimite poruku i pustite taster, kada ste spremni za snimanje. Nakon puštanja tastera, poruka će automatski biti poslata i primljena u MyKi Watch aplikaciji.

Gde se nalazi merač koraka?

Na ekranu MyKi Sata ćete videti crtež čovečuljka i pored njega broj koraka, koje je Vaše dete napravilo tokom dana.

Kako da isključim MyKi Sat, ukoliko je potrebno?

Ukoliko MyKi zablokira i mora hitno da se isključi, uradite sledeće: pritisnite SOS taster 5 puta, pritisnite taster 1 i taster 2. MyKi će biti isključen istog momenta.

Da li je MyKi vodootporan?

PAŽNJA! MyKi je otporan na vlagu, nije vodootporan. U slučaju da se pokvasi, isključite MyKi i ostavite ga da se osuši na peškiru, na sobnoj temperature. Sačekajte 4 sata pre nego što ga ponovo uključite. Ukoliko ne radi pravilno, odnesite ga u ovlašćeni servis, zajedno sa računom ili fiskalnim isečkom kupljenog proizvoda i potpisanim ugovorom.

Koliko dugo traje baterija?

Baterija može izdržati do 30 sati u režimu pripravnosti. Da biste aktivno koristili MyKi tokom dana, ostavite MyKi da se puni tokom noći.

Aplikacija

Lokalizacija Menija

location – Lokacija MyKi Sata se određuje pomoću bazne stanice mobilnih operatera I GPS signala.

satellite – Ova ikonica prikazuje GPS signal i pokazuje sa koliko satelita se prikupljaju podaci o tačnoj lokaciji. Ovo možete videti na dnu ekrana sa desne strane.

battery – Prikazuje koliko je još baterije preostalo.

Brzina – prikazuje kojom se brzinom Vaše dete kreće u datom trenutku

callKiddo – Taster “zelena slušalica” je taster pomoću kojeg pozivate MyKi.

kiddoCall – Taster “narandžasta slušalica” je taster pomocu kojeg šaljete komandu satu, koji broj da pozove.

myki_watch – Ova ikonica u meniju prikazuje tačnu lokaciju na mapi, gde se nalazi Vaše dete. Umesto ove ikonice možete postaviti sliku Vašeg deteta.

Meni Istorija Lokacije

film -Prikazuje tačno vreme svih lokacija  tokom dana, kao i istoriju svih lokacija u toku dana, do mesec dana unazad.

Bezbedna zona – Prikazuje tačno vreme svih lokacija  tokom dana, kao i istoriju svih lokacija u toku dana, do mesec dana unazad.

Period aktivnosti sigurne zone – Možete podesiti vreme, kada bi Vaše dete       trebalo da bude u sigurnoj zoni. Nakon pritiska na taster ‘Završi’, prva sigurna zona je podešena i memorisana u MyKi Sat aplikaciji. U slučaju da dete napusti sigurnu zonu u vreme koje nije predviđeno za to, bićete obavešteni putem aplikacije.

Ograničenje brzine; Ova opcija Vam omogućuje da vidite brzinu kojom se Vaše dete kreće u datom trenutku. Podesiti maksimalnu brzinu, kojom mislite da bi vaše dete trebalo da se kreće. Ukoliko  se Vaše dete kreće brzinom većom od postavljenih parametara, dobićete u tom trenutku obaveštenje putem aplikacije.

Chat i govorne poruke

Uđite u aplikaciju preko ikonice i kliknite “unesi tekst” polje. Možete napisati poruku do 20 simbola. Ograničenje je potrebno, jer više simbola ne može stati na ekran MyKi Sata. Možete poslati neograničen broj poruka. U istom meniju u aplikaciji, možete primiti govornu poruku od Vašeg deteta. Pritisnite ikonicu za poruke i preslušajte šta vam je dete poslalo.

Aktivnost deteta

U aplikaciji MyKi Sata, postoje standardni parametri dečijih aktivnosti. Kada Vaše dete stavi MyKi sat na ruku, sat prati i beleži njegove korake i aktivnost. Ovim putem, MyKi Vam omogućava da vidite, da li se Vaše dete dovoljno kreće, ili mu je potrebno više aktivnosti. U gornjem delu ekrana, nalazi se kalendar sa aktivnostima. U prozoru aktivnosti nalazi se ikonica za podešavanja, preko koje možete snimiti dnevnu aktivnost Vašeg deteta – kada se probudilo i kada će otići na spavanje. Ovim putem MyKi zna da li je Vaše dete još budno ili se sprema za spavanje. Ukoliko Myki prestane da broji korake deteta, dok je jos uvek budno, morate promeniti vreme u kalendaru i podesiti ga prema navikama deteta.

Kako da posaljem nagradu svom detetu?

U meniju uđite u opciju “aktivnost” na dnu ekrana, videćete srce. Na levoj stani srca, nalazi se znak minus, a na desnoj strani znak plus. Možete poslati nagradu u vidu srca detetu u svakom momentu. Znak je poslat kada pritisnete na znak plus. Ukoliko niste zadovoljni, možete oduzeti srce pritiskom na znak minus. Na ekranu Myki sata, Vaše dete ce dobiti informaciju o dobijenim ili izgubljenim nagradama.

Kako da koristim alarm?

Preko MyKi aplikacije, možete podesiti do tri alarma, pomoću kojih možete probuditi Vaše dete ili ga podsetiti na različite aktivnosti tokom dana. Svaki od alarma možete podesiti određenog dana u određeno vreme.

Kako da saznam gde je moje dete?

U meniju Lokalizacija myki_watchprikazano je Vaše dete na mapi u tom trenutku. Možete umesto ikonice postaviti sliku Vašeg deteta.

Kako da postavim sliku svog deteta u Aplikaciju?

U gornjem, levom uglu ekrana u aplikaciji, nalazi se kamera. Kada je pritisnete, postoji opcija da Vaš telefon traži dozvolu, da MyKi preuzme sliku sa Vaše kamere. Dozvolite, napravite sliku Vašeg deteta i videćete promenu slike.

Šta podrazumeva funkcija “pronađi moj sat” i kako se koristi?

U slučaju da se MyKi sat zagubi ili skine sa ruke deteta, i ne možete ga naći, možete iskoristiti ovu funkciju da nadjete MyKi. Pritisnite taster “zvono” i MyKi će početi da zvoni, kako biste ga pronasli lakše.

Šta znači u meniju ”istorija događaja” i kako da je koristim?

Ovaj meni je informativne prirode, i čuva 100 poslednjih interakcija između MyKi sata I aplikacije, sa tacnim datumom I vremenom.

Šta se nalazi u meniju PODEŠAVANJA?

Account settings

Ovo je prva opcija u “ podešavanjima”. Morate da unesete korisničko ime i lozinku. U istom meniju, možete dodati još jedan sat ukoliko imate više dece. Iz istog menija, možete ukloniti sat i izbrisati ga.

Informacije o satu

Ovo je meni, u kome možete videti ID sata, ime sata i broj SIM kartice.

SOS broj

SOS i porodični brojevi, videćete tri polja u koja možete upisati tri broja telefona, koja će MyKi neprestano pozivati, dok se veza sa jednim od brojeva ne uspostavi. Pritisnite taster “sačuvaj”. Možete testirati MyKi -pritisnite i zadržite SOS taster. MyKi će istog momenta pozvati prvi od tri broja, koja ste prethodno definisali u aplikaciji.

Period obnove

Putem ovog menija možete podesiti, u kom vremenskom intervalu želite da se sinhronizuju podaci između sata i servera.

SMS Obaveštenja

Putem ovog menija, možete podesiti, u kojim situacijama biste želeli da dobijate SMS. U slučaju da se SOS taster pritisne, u slučaju da se baterija na satu skoro ispraznila, ili ukoliko dete skine sat sa ruke, na Vama je da izaberete koju funkciju cete aktivirati.

Autorizovani brojevi

Brojevi, koji mogu pozivati MyKi. Možete ih obrisati ili promeniti u svakom trenutku. Nije neophodno da sva polja budu popunjena brojevima.

Imenik

Ovo su brojevi , koje sat može pozivati. Moraju biti upisani sa imenima i mogu biti promenjeni ili obrisani u svakom trenutku. Takođe, nije neophodno da budu sva polja popunjena.

Ne uznemiravaj opcija

Ukoliko roditelji ne žele da sat proizvodi bilo kakve zvukove u određeno vreme. Npr, tokom časova u školi, mogu da podese početak i kraj “ne uznemiravaj” moda.

Ušteda baterije

Ukoliko je potrebno, roditelji mogu izabrati režim za uštedu baterije. Ovim putem, smanjuje se učestalost sinhronizacije. U slučaju nužde, konekcija sa detetom i dalje može biti uspostavljena.

Šta da radim ukoliko zaboravim Lozinku?

Da biste obnovili lozinku, putem aplikacije, korisnik  mora da pritisne taster ”zaboravljena lozinka” na prvoj strani aplikacije. Tražice Vam broj telefona koji ste dali aplikaciji. Ako je broj tačan, sat će primiti kod. S ovim kodom, roditelj će moći ponovo da pristupi satu.

Zašto ne dobijam obaveštenja?

Verovatno ste odbili pristup notifikacije na vašem telefonu. Ako imate iPhone, idite u Podešavanja i putem notifikacije, dozvolite MyKi Satu da pošalje notifikacije na vaš telefon. Ukoliko imate android, idite u Podešavanja>Više>Application manager, nađite MyKi Sat app i dozvolite notifikacije.

Registracija drugog sata u istoj apllikaciji

U “Podešavanjima” i u pod-meniju “Nalog podešavanja”, postoji opcija “dodaj novi sat”.

Da li možemo da kontrolišemo sat sa 2 ili više telefona?

Neophodno je samo da date korisničko ime i lozinku osobi, za koju mislite da bi trebalo da ima pristup.

Garancija

U kom slučaju važi garancija?

Garancija važi dve godine. Morate priložiti dokaz o kupovini, prilikom korišćenja garancije.

Ukoliko nema nikakvih oštećenja, i sat je jednostavno prestao da radi, u tom slučaju mžzete koristiti garanciju.

U kojim slučajevima garancija ne važi?

1.Ukoliko je istekao period garancije.

2.Ukoliko se ne pridržavate uputstva za upotrebu.

3.Ukoliko ne dostavite fakturu ili fiskalni račun, kao dokaz o kupovini.

4.Ukoliko niste pažljivo rukovali proizvodom.

5.Ukoliko proizvod nije dovoljnoi zaštićen.

6.Ukoliko je proizvod vlažan ili mehanicki oštećen.

7.Ukoliko je otvaran, udaran ili na bilo koji nacin oštećen.

8. Ukoliko se istopi.

9.Ukoliko ste pokušavali sami da popravite kvar, pre nego što ste odneli ovlašćenom servisu.

10.Ukoliko se ne slažu podaci kupovine sa podacima sa sata.

11.Ukoliko su se defekti javili prilokom prirodnih katastrofa( poplava, Požara, Munje), ili na drugi način.

Pošaljite zahtev ili pitanje ukoliko niste pronašli odgovore: