null

Сигурност

Вашето дете може да ве пронајде во секое време само со притискање на SOS копчето
null

Врска

Бидете во контакт со вашето дете постојано. Користете го чатот и разговарајте преку апликацијата неограничено!
MyKI Watch Location

Локација

Преку апликацијата во секое време можете да пратите каде се наоѓа Вашето дете. Локацијата се ажурира на секои 5 секунди.

Функции на апликацијата

null
null

Локација

Една од главните карактеристики на апликацијата MyKi Watch е да Ве информира за локацијата на Вашето дете кога не сте заедно.

Во делот “Историја на локацијата” ќе го видите движењето на детето во текот на целиот ден.
Се чуваат податоци во рамките на 30 дена и тоа историја на локации и движењето на часовникот. Информациите се ажурираат на секои 2 минути.

Во истиот дел од менито се дефинираат зоните за безбедност – тоа се местата во кои знаете дека вашето дете е безбедно. Ќе бидете известени кога детето влегува во нив и кога ги напушта.

null

Локација

Една од главните карактеристики на апликацијата MyKi Watch е да Ве информира за локацијата на Вашето дете кога не сте заедно.

Во делот “Историја на локацијата” ќе го видите движењето на детето во текот на целиот ден.
Се чуваат податоци во рамките на 30 дена и тоа историја на локации и движењето на часовникот. Информациите се ажурираат на секои 2 минути.

Во истиот дел од менито се дефинираат зоните за безбедност – тоа се местата во кои знаете дека вашето дете е безбедно. Ќе бидете известени кога детето влегува во нив и кога ги напушта.

null

Брзина на движење

Функцијата “Брзина на движење” претставува максимално дозволената брзина на движење на Вашето дете. Во случај таа да биде надмината ќе добиете известување.
null

Чат

Преку делот “Чат” во апликацијата MyKi Watch можете да комуницирате со детето. Можете да добивате и испраќате гласовни пораки како и да испраќате текстуални пораки до часовникот.
null

Телефонски именик

Преку делот “Телефонски именик” во апликацијата MyKi Watch внесувате броеви кои  Вашето дете може да ги бира.
null

SOS броеви

Во апликацијата MyKi Watch додавате три броеви кои часовникот ќе ги избере во случај на притискање на  SOS копчето на часовникот MyKiТМ.
null

Дозволени броеви

Во делот “Дозволени броеви” Вие ги внесувате броевите кои можат да се јават на Вашето дете.
null

SOS броеви

Во апликацијата MyKi Watch додавате три броеви кои часовникот ќе ги избере во случај на притискање на  SOS копчето на часовникот MyKiТМ.
null

Дозволени броеви

Во делот “Дозволени броеви” Вие ги внесувате броевите кои можат да се јават на Вашето дете.
null

Известувањa

За секоја промена на функциите на часовникот MyKi ТМ  Вие ќе бидете известени со нотификација во апликацијата.
null

Најди го часовникот

Во случај Вашето дете да го оставило часовникот некаде и да не можете да го најдете, можете да ја користите оваа функција. Часовникот ќе активира аларм за 20 секунди и ќе ви помогне да го најдете MyKiТМ.
null

Известувања

За секоја промена на функциите на часовникот MyKi ТМ  Вие ќе бидете известени со нотификација во апликацијата.
null

Најди го часовникот

Во случај Вашето дете да го оставило часовникот некаде и да не можете да го најдете, можете да ја користите оваа функција. Часовникот ќе активира аларм за 20 секунди и ќе ви помогне да го најдете MyKiТМ.

Преземете ја апликацијата

Симнете ја бесплатно мобилната апликација Myki Watch од Google Play или Apple® App Store