Vispārīgie nosacījumi

Vispārīgie nosacījumi

null

Vispārīgie nosacījumi, izmantojot ierīci MyKiТМ Watch

Saturs:

I. Skaidrojumi
II. Pamatprincipi
III. LIETOTĀJA pienākumi
IV. Konfidencialitāte
V. Mobilā lietotne
VI. Izmaiņas
VII. Citi nosacījumi

I. SKAIDROJUMI

 1. Atrašanās vieta – satur informāciju par IERĪCES fizisko atrašanās vietu. Šī informācija tiek apkopota, izmantojot 12 GPS satelītus un mobilo sakaru operatoru torņus.
 2. Atrašanās vietas vēsture – satur informāciju par IERĪCES fizisko atrašanās vietu pēdējo 30 dienu laikā.
 3. Īsziņas –  satur informāciju par visām neizlasītajām īsziņām, kas ir saņemtas šajā IERĪCĒ. LIETOTNĒ ir pieejama informācija par visām nosūtītajām īsziņām, teksta un balss, kas ir tikušas nosūtītas/saņemtas IERĪCĒ pēdējo 30 dienu laikā.
 4. Tālruņu grāmata – satur visus 5 tālruņa numurus, kurus ir iestatījis lietotājs, uz kuriem IERĪCE var veikt izejošos zvanus. Numurus telefona grāmatā ir iespējams iestatīt, nomainīt vai izdzēst tikai LIETOTNĒ.
 5. SOS numuri – ļauj lietotājam LIETOTNĒ iestatīt 3 tālruņa numurus, uz kuriem ierīce var veikt/saņemt zvanus. Lai aktivizētu SOS zvanu, ir jānospiež SOS poga 5 sekundes. SOS zvana laikā IERĪCE pārraida visas uztvertās skaņas no apkārtējās vides. Tajā pat laikā atrašanās vieta, kur tika nospiesta SOS poga, tiek nosūtīta uz LIETOTNI.
 6. Balss ziņas – ierīcē ir iespējams ierakstīt un nosūtīt uz LIETOTNI balss ziņu. LIETOTNĒ ir iespējams piekļūt visām ienākošajām balss ziņām no IERĪCES pēdējo 30 dienu laikā.
 7. Notikumu vēsture – sniedz informāciju LIETOTNĒ par pēdējām 100 IERĪCES veiktajām darbībām, norādot precīzu datumu un stundu.
 8. Apstiprinātie numuri – ļauj lietotājam caur LIETOTNI autorizēt 5 tālruņa numurus, uz kuriem caur IERĪCI ir atļauti izejošie un ienākošie zvani.
 9. Zvani – ienākošie/izejošie zvani uz/no IERĪCES.
 10. Paziņojumi – automātiski nosūtītas īsziņas no IERĪCES, kas satur informāciju par zemu akumulatora līmeni, kad ierīce tika uzlikta/noņemta no bērna rokas, kad tika nospiesta SOS poga, kā arī kad tika atstāta drošības zona vai arī kad maksimālais iestatītais ātrums tika pārsniegts.
 11. Funkcija “Pazudusi IERĪCE” – ierīces pazaudēšanas gadījumā ļauj no LIETOTNES aktivizēt zvanu IERĪCĒ, lai pēc skaņas signāla IERĪCI atrastu.
 12. Modinātāji –  funkcija, ar kuras palīdzību pulkstenis var bērnu pamodināt/atgādināt par tuvojošos pasākumu.
 13. Soļu mērītājs (skaitītājs) – IERĪCE satur informāciju par soļu skaitu, kuri tiek veikti katru dienu. Bērna, kurš lieto IERĪCI, noieto attālumu un sadedzinātās kalorijas var redzēt LIETOTNĒ.
 14. Kustības miega laikā –  informācijai par bērna kustību skaitu, kamēr bērns guļ, var piekļūt LIETOTNĒ.
 15. Klusais režīms –  ļauj IERĪCES lietotājam nogriezt/pagriezt skaļāk IERĪCES skaņu ienākošā vai izejošā zvana laikā.
 16. Drošības zonas – ļauj LIETOTNES lietotājam uzstādīt perimetru un laika periodu, kura laikā IERĪCE nesūtīs paziņojumus par atrašanās vietas maiņu, kamēr ierīce atrodas drošības zonas ietvaros. Gadījumā, ja bērns pamet drošības zonu nevēlamā laikā, IERĪCE nosūta paziņojumu. Iestatītajā drošības zonā netiek atslēgti paziņojumi par zemu akumulatora līmeni, vai pulkstenis ir uzlikts/noņemts un vai ir pārsniegts pieļaujamais ātruma ierobežojums.
 17. Skārienjutīgais sensors –  sniedz LIETOTNEI informāciju par precīzu laiku, kad pulkstenis ir noņemts no bērna rokas.
 18. Ātruma ierobežojums – ļauj LIETOTNES lietotājam uzstādīt ātruma ierobežojumu. Ja tas tiks pārsniegts, IERĪCE nosūtīs paziņojumu. Šī funkcija palīdz sekot līdzi ātrumam, ar kādu pārvietojas jūsu bērns. Uzstādiet lielāku ātrumu, ja zināt, ka jūsu bērns atradīsies transportlīdzeklī. Ja jūsu bērns pārvietosies ātrāk nekā iestatītais ātrums, IERĪCE nekavējoties nosūtīs paziņojumu.
 19. Īsziņa un balss ziņa – IERĪCE ļauj saņemt līdz 20 simboliem garus teksta ziņojumus. Šis simbolu ierobežojums ir nepieciešams, jo uz MyKi ekrāna nav iespējams attēlot garākas ziņas. Neskatoties uz to, jūs varat sūtīt ziņas neierobežotā skaitā. Tāpat arī šī ierīce var saņemt balss ziņas.

 

II. Pamatprincipi

pants. (1)Pašreizējie VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI regulē attiecības starp SIA“ALTERCO ROBOTICS”, EIK 202320104 (turpmāk tekstā – ALTERCO) un katru personu (juridisku vai fizisku), kas izmanto mobilo ierīci “MyKi Watch” (turpmāk tekstā – LIETOTĀJS), saistībā ar “MyKi Watch” ierīces iegādi (turpmāk tekstā – IERĪCE) un tās piedāvātajiem pakalpojumiem, ALTERCO īpašumu.
(2) SIA “ALTERCO ROBOTICS” piedāvā IERĪCI un pakalpojumus kopā ar AS “TERA COMMUNICATIONS”.

2. pants. IERĪCE sastāv no pulksteņa ar dizainu pēc jūsu izvēles un nāk komplektā ar lādēšanas vadu, instrukcijām, garantijas karti.

3. pants. IERĪCE nodrošina/satur sekojošas funkcijas:

1.   Atrašanās vieta
2.   Atrašanās vietu vēsture
3.   Teksta ziņojumus
4.   Tālruņu grāmata
5.   SOS numuri
6.   Audio ziņojumus
7.   Notikumu vēsture
8.   Apstiprinātie numuri
9.   Zvani
10. Paziņojumi
11.  Funkcija “Pazudis pulkstenis”
12.  Modinātāji
13.  Soļu mērītājs (skaitītājs)
14.  Kustības miega laikā
15.  Klusais režīms
16.  Drošības zonas
17.  Skārienjutīgais sensors
18.  Ātruma ierobežojums
19.  Tērzēšana un balss ziņas
20. Balvas

4. pants. Personas dati var tikt saglabāti, iegādājoties ierīci un tās lietošanas laikā, kā arī LIETOTNES izmantošanas laikā.
5. pants. Lai sasniegtu 4.pantā minētos mērķus, LIETOTĀJS brīvprātīgi sniedz savus datus ar iepriekšēju apstiprinājumu.

III. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

6.(1) pants. Pērkot IERĪCI no http://myki.watch un aktivizējot to, LIETOTĀJS atzīst, ka apzinās un piekrīt Vispārīgiem noteikumiem un viņam ir pienākums tos ievērot. Vispārīgie noteikumi var tikt mainīti jebkurā laikā bez speciāla paziņojuma LIETOTĀJAM. ALTERCO neuzņemas atbildību, ja LIETOTĀJS nav informēts par mainītajiem Vispārīgiem noteikumiem. Lietojot PAKALPOJUMUS, lietotājam ir pienākums ievērot spēkā esošos Vispārīgos nosacījumus, kā arī visus pārējos nosacījumus saskaņā ar Bulgārijas likumdošanu un starptautiskiem tiesību aktiem, pat ja tie nav minēti pašreizējos Vispārīgos noteikumos.

(2).  LIETOTĀJS nodibina attiecības ar mobilo sakaru operatoru tādā veidā, lai pulksteņa SIM karte darbotos kā paredzēts un visi operatoram nepieciešamie pakalpojumi un iestatījumi, lai pulkstenis darbotos pareizi, tiktu nodrošināti.

7. pants.  ALTERCO nav atbildīgs par pulksteņa bojājumiem, tā pazaudēšanu vai garantijas noteikumu pārkāpumiem, kas radušies tādēļ, ka LIETOTĀJS nav sekojis pašreizējiem Vispārīgiem nosacījumiem.

IV. KONFIDENCIALITĀTE

8. pants. Akceptējot esošos Vispārīgos nosacījumus, LIETOTĀJS piekrīt, ka ALTERCO elektroniski apstrādās viņa iesniegtos PERSONĪGOS DATUS. ALTERCO patur tiesības lietot LIETOTĀJA datus, lai identificētu viņa identitāti likumā noteiktos gadījumos, juridisko procedūru vai Vispārīgo nosacījumu saistību gadījumā.

V. MOBILĀ LIETOTNE

9. pants. LIETOTNE ļauj piekļuvi IERĪCEI un ir pieejama no mobilajām ierīcēm
(viedtālruņiem un planšetēm) ar “Android” un “iOS” operētājsistēmu.

10. pants. LIETOTNES uzstādīšana ir bez maksas, un to var lejupielādēt “Google Play Store” un “App Store”.

11. pants. LIETOTNE nodrošina nepārtrauktu savienojumu ar IERĪCI un ar bērnu, kas to lieto.

12. pants. Pēc reģistrācijas pabeigšanas pēc 18. panta LIETOTNE nodrošina sekojošas iespējas un pilnīgu kontroli pār šeit minētajiem aspektiem:

·      IERĪCES atrašanās vietas identificēšana
·      Notikumu vēstures atspoguļošana
·      IERĪCES esošās un iepriekšējās atrašanās vietu atspoguļošana, kā arī drošības zonu un laika periodu noteikšana.
·      Īsziņu un balss ziņu nosūtīšana uz IERĪCI.
·      Modinātāja/atgādinājumu par gaidāmajiem notikumiem kontrole.
·      IERĪCES darbības vēstures ikdienas pārbaude līdz 30 pēdējām dienām.
·      Numuru pievienošana IERĪCĒ un ienākošo un izejošo zvanu, kā arī teksta un balss ziņu kontrole.
·      Vārdu un tālruņu numuru, uz kuriem var veikt izejošos zvanus, pievienošana IERĪCES Tālruņu grāmatā, un pilnīga kontrole pār SOS un atļauto tālruņu numuru sarakstu.
·      IERĪCES ātruma ierobežojuma un drošības zonas iestatīšana un kontrole.
·      Visu izejošo zvanu no IERĪCES kā paziņojumu saņemšana.

13. (1) pants. Pēc LIETOTNES instalēšanas LIETOTĀJS ievada reģistrācijas formā sekojošus datus:

·      lietotājvārdu
·      paroli
·      IERĪCES identifikācijas kodu
·      privāto tālruņa numuru
·      IERĪCES tālruņa numuru

(2). Pēc datu ievadīšanas formā, atbilstoši 1. punktam, IERĪCE saņem identifikācijas kodu. Šis kods ir jāapstiprina reģistrācijas formā.

14. pants ALTERCO nav atbildīgs par programmas darbības traucējumiem saistītiem ar citu operatoru tehnisko nodrošinājumu internetā, vai telekomunikāciju tīkliem valstī un ārpus tās, ja LIETOTĀJS nevar daļēji vai pilnībā izmantot LIETOTNES sniegtos pakalpojumus.

15. (1) pants. Ja SIM karte tiek nomainīta vai izņemta no IERĪCES, ALTERCO neuzņemas atbildību nodrošināt saderību ar citu SIM karti, ko LIETOTĀJS ir ievietojis.

(2). ALTERCO neuzņemas atbildību par IERĪCES darbības kvalitāti gadījumā, ja IERĪCE tiek sistemātiski nepareizi izmantota, t.i., notiek nepareiza akumulatora uzlādēšana, garantijas noteikumu neievērošana vai nepareiza uzglabāšana.

Art. 16. ALTERCO nav atbildīgs par sekām vai iespējamiem zaudējumiem, kas radušies vai ir jebkādā veidā saistīti ar piekļuvi LIETOTNEI, tās lietošanu vai nepieejamību. Visa informācija LIETOTNĒ tiek sniegta saskaņā ar Bulgārijas likumdošanu, TERACOM nesniedz garantiju par tās patiesumu vai drošību no trešo pušu ļaunprātīgām darbībām.

VI. Izmaiņas

17. pants. ALTERCO patur tiesības jebkurā laikā mainīt pašreizējos Vispārīgos nosacījumus, kas tiks publicēti mājaslapā un LIETOTNĒ.

VII. CITI NOSACĪJUMI

18. pants. ALTERCO ir tiesības mainīt LIETOTNES tehnoloģiju un dizainu bez iepriekšēja paziņojuma.

19. pants. Citiem jautājumiem, kas nav aplūkoti šajos Vispārīgos nosacījumos, tiek piemēroti spēkā esošie Bulgārijas tiesību akti.

Visas tiesības aizsargātas!

“Alterco Robotics” ЕООD