Terms & Conditions

Uvjeti Korištenja

null

I. DEFINICIJE
Lokalizacija – sadrži informacije o fizičkoj lokaciji UREĐAJA. Ove informacije se prikupljaju putem 12 GPS satelita kao i mreža mobilnih operatora.
Povijest lokalizacije – sadrži informacije o fizičkoj lokaciji UREĐAJA tijekom razdoblja od posljednjih 30 dana.
Tekstualne poruke –  sadrže informacije o svim nepročitanim tekstualnim porukama koje su primljene od strane UREĐAJA. U okviru APLIKACIJE postoje dostupne informacije o svim poslanim porukama, tekstu i glasovnim porukama, koje su poslane/primljene od strane uređaja tijekom posljednjih 30 dana.
Telefonski imenik – sadrži svih 5 telefonskih brojeva koji su uneseni od strane korisnika s kojima UREĐAJ može obavljati odlazne pozive. Brojevi u telefonskom imeniku mogu biti uneseni, izmijenjeni ili izbrisani samo putem APLIKACIJE.
SOS brojevi – omogućava korisniku da promijeni i definira 3 telefonska broja putem APLIKACIJE koje uređaj može pozivati, i s kojih može primati pozive. Da bi SOS poziv bio aktiviran, potrebno je bez prekida držati tipku SOS pritisnutu 5 sekundi. U slučaju SOS poziva, UREĐAJ snima zvukove iz svog okruženja. Istovremeno, lokacija mjesta na kome je pritisnuta tipka SOS se automatski šalje APLIKACIJI.
Glasovne poruke – Na uređaju je moguće snimiti i poslati APLIKACIJI glasovne poruke. APLIKACIJA ima pristup svim dolaznim glasovnim porukama iz UREĐAJA do 30 dana unazad.
Povijest događaja – pruža informacije o najmanje 100 radnji koje je izvršio UREĐAJ u okviru APLIKACIJE s preciznim podacima o datumu i vremenu takve radnje.
Odobreni brojevi – daje mogućnost korisniku da odobri 5 telefonskih brojeva putem APLIKACIJE, koje UREĐAJ može pozvati ili s kojih UREĐAJ može primiti pozive.
Pozivi – omogućava primanje poziva na UREĐAJ/pozivanje s UREĐAJA.
Obavijesti – tekstualne poruke koje automatski šalje UREĐAJ, koje sadrže informacije o razini potrošnje baterije, kad je uređaj stavljen na/skinut s djeteta, kad je SOS tipka pritisnuta, kao i kad se napušta sigurna zona ili kad se prekoračuje maksimalna definirana brzina.
Funkcijaizgubljen UREĐAJ –  omogućava povezivanje između APLIKACIJE i UREĐAJA u slučaju ako je izgubljen.
Alarmi – funkcija uz pomoć koje sat može probuditi / podsjetiti dijete o predstojećem događaju.
Brojač koraka (brojač) – UREĐAJ sadrži informacije o broju koraka koji su zabilježeni tijekom dana. Pređena udaljenost i broj utrošenih kalorija od strane djeteta koje koristi UREĐAJ se može vidjeti u APLIKACIJI.
Pokreti tokom sna –  informacijama o broju pokreta djeteta tijekom njegovog sna može se pristupiti putem APLIKACIJE.
Tihi režim –  omogućava korisniku UREĐAJA da smanji/pojača zvuk UREĐAJA tijekom dolaznog poziva ili poziva koji je u tijeku.
Sigurne zone – omogućavaju korisniku APLIKACIJE da definira teritorijalnu zonu i vremensko razdoblje tijekom kog UREĐAJ ne šalje obavijesti o promijeni lokacije, sve dok se nalazi u sigurnoj zoni . U slučaju kad dijete napusti sigurnu zonu u neželjenom trenutku, UREĐAJ šalje obavijest. Podešena sigurna zona ne isključuje obavijesti o razini  istrošenosti baterije, bilo da je sat stavljen/skinut, ili ako je prekoračeno ograničenje brzine.
Senzor na dodir – daje informacije APLIKACIJI s preciznim vremenskim trenutkom u slučaju kad je sat skinut s djetetove ruke.
Ograničenje brzine – omogućava korisniku APLIKACIJE da podesi ograničenje brzine, koje će, ukoliko dođe do njenog prekoračenja, aktivirati slanje obavijesti od strane UREĐAJA. Ova funkcija pomaže u praćenju brzine kojom se vaše dijete kreće. Ukoliko znate da će vaše dijete biti u vozilu, podesite ograničenje brzine. Ukoliko se vaše dijete neplanirano kreće većom brzinom od očekivane, UREĐAJ će odmah o tome poslati obavijest i SMS.
Tekstualna i glasovna poruka – omogućava UREĐAJU da prima tekstualne poruke koje sadrže do 20 znakova. Ovakvo ograničenje je neophodno, jer dulja poruka ne bi mogla bit prikazana na zaslonu MyKi-a. Vi, međutim, možete poslati neograničeni broj tekstualnih poruka. Uređaj, također, može primiti i glasovne poruke.

II. Okvir
Član 1. (1) Tekući važeći OPĆI USLOVI reguliraju odnose između kompanije “ALTERCO ROBOTICS” EOOD, EIK 202320104 (u daljem tekstu: ALTERCO) i svakog lica (pravnog ili fizičkog), koje koristi mobilni uređaj pod imenom “MyKi Watch” (u daljem tekstu: KORISNIK), u vezi sa kupnjom uređaja “MyKi sata” (u daljem tekstu: UREĐAJ) i uslugama koje kompanija pruža, koje su vlasništvo kompanije ALTERCO.
(2) “ALTERCO ROBOTICS” ЕООD pruža UREĐAJ kao i uslugu zajedno s kompanijom “TERA COMMUNICATIONS” AD.
Član 2. UREĐAJ se sastoji od sata uz dizajn po izboru i dostavlja se u kompletu s kabelom za punjenje, uputama, jamstvenim listom i SIM karticom.
Član 3. UREĐAJ pruža/posjeduje sljedeće funkcije:
Lokalizaciju
Povijest lokacija
Tekstualne poruke
Telefonski imenik
SOS brojeve
Glasovne poruke
Povijest događaja
Odobrene brojeve
Pozive
Obavijesti
Funkciju “izgubljeni sat”
Alarme
Brojač koraka (brojač)
Pokrete tijekom sna
Tihi režim
Sigurne zone
Senzor na dodir
Ograničenje brzine
Tekstualne i glasovne poruke
Nagrade
Član 4. Osobni podaci mogu biti uneseni tijekom kupnje uređaja i njegove uporabe, kao i tijekom korištenja APLIKACIJE.
Član 5. U smislu člana 4, KORISNIK dobrovoljno dostavlja svoje podatke uz prethodno odobrenje.
III. OBVEZE KORISNIKA
Član 6. (1) Tijekom kupnje UREĐAJA od http://myki.watch i njegovog aktiviranja, KORISNIK ovim putem izjavljuje da je svjestan i da prihvaća Opće uvjete, odnosno da je obvezan ih se pridržavati. Opći uvjeti mogu biti ažurirani u bilo kom trenutku bez prethodne posebne obavijesti KORISNIKA. ALTERCO ne snosi bilo kakvu odgovornost ukoliko KORISNIK nije obavješten o ažuriranim Općim uvjetima. Prilikom korištenja USLUGA, korisnik je obvezan pridržavati se važećih Općih uvjeta, kao i svih drugih uvjeta koje propisuju zakoni i propisi Republike Bugarske i međunarodni propisi, čak iako nisu spomenuti u važećim Općim uvjetima .
(2). KORISNIK uspostavlja svoj odnos s mobilnim operatorom na način kojim se omogućava da SIM kartica sata radi normalno, tako da sve usluge i postavke koja su potrebne korisniku budu pružene kako bi sat radio normalno.
Član 7. ALTERCO ne snosi bilo kakvu odgovornost za bilo kakva oštećenja sata, njegov gubitak ili kršenje uslova jamstva do kojih je došlo ukoliko se KORISNIK nije pridržavao važećih Općih uvjeta.
IV. POVJERLJIVOST
Član 8. Prihvačanjem važećih Uvjeta korištenja, KORISNIK se saglašava da njegovi dostavljeni OSOBNI PODACI budu obrađeni od strane ALTERCO-a elektronskim putem. ALTERCO zadržava svoje pravo da koristi podatke KORISNIKA radi provjere njegovog identiteta u slučaju zakonskog zahtjeva, pravnih postupaka ili u skladu s obvezama prema Općim uvjetima.
V. MOBILNA APLIKACIJA
Član 9. APLIKACIJA omogućava pristup UREĐAJU i može se koristiti na mobilnim uređajima (pametnim telefonima i tabletima) s operativnim sustavom “Android” i “iOS”.
Član 10. Instaliranje APLIKACIJE je besplatno, a sama APLIKACIJA se može skinuti s “Google Play Store-a” i “App Store-a”.
Član 11. APLIKACIJA omogućava neprekidnu konekciju s UREĐAJEM, a samim tim i s djetetom koje ga koristi.
Član 12. Nakon završetka registracije u skladu s članom 18, APLIKACIJA pruža sljedeće mogućnosti i potpunu kontrolu sljedećeg:
identificiranje lokacije UREĐAJA
praćenje povijesti događaja
praćenje povijesti tekućih i prethodnih lokacija UREĐAJA, kao i određivanje sigurnih zona i njihovog vremenskog ograničenja
slanje tekstualnih i glasovnih poruka UREĐAJU
kontrola alarma za buđenje / podsjećanje na predstojeće događaje
dnevna provjera aktivnosti UREĐAJA do 30 dana unazad
dodavanje brojeva u UREĐAJ i kontrola dolaznih i odlaznih poziva, kao i tekstualnih i glasovnih poruka
unošenje imena i brojeva telefona u telefonski imenik UREĐAJA koji se mogu pozivati, kao i potpuna kontrola SOS i spiska odobrenih brojeva telefona
postavka i kontrola ograničenja brzine i sigurnih zona UREĐAJA
primanje svih odlaznih poziva s UREĐAJA kao obavijesti.
Član 13. (1) Nakon instaliranja APLIKACIJE, KORISNIK unosi u registracijski formular sljedeće podatke:
korisničko ime
zaporku
identifikacijsku šifru UREĐAJA
osobni telefonski broj
broj telefona UREĐAJA
(2) Nakon unošenja podataka u formular iz člana 13, UREĐAJ zaprima identifikacijsku šifru. Ova šifra mora biti potvrđena u registraciskom formularu.
Član 14. ALTERCO ne prihvača bilo kakvu odgovornost za smetnje u radu programa ili tehničkih usluga drugih operatora u okviru internet ili telekomunikacionih mreža u/van zemlje, ukoliko KORISNIK ne može djelimično ili u potpunosti koristiti usluge koje pruža APLIKACIJA.
Član 15. (1) U slučaju zamjene SIM kartice ili njenog uklanjanja iz UREĐAJA, ALTERCO ne preuzima bilo kakvu odgovornost za opskrbom kompatibilnosti s drugim SIM karticama koje samostalno ubaci KORISNIK.
(2) U slučaju sistematske neodgovarajuće upotrebe UREĐAJA, npr. nepravilnog punjenja baterije, nepostupanja u skladu s uslovima jamstva ili nepravilnog čuvanja, ALTERCO ne preuzima bilo kakvu odgovornost za kvalitetu rada UREĐAJA.
Član 16. ALTERCO ne preuzima bilo kakvu odgovornost za posljedice mogućih oštećenja, do kojih dođe, na primjer, putem ili na bilo koji način u svezi s dostupnošću, korištenjem ili nedostupnošću APLIKACIJE. Sve informacije u APLIKACIJI se dostavljaju u skladu s važećim zakonima Republike Bugarske, dok TERACOM ne pruža bilo kakve garancije za integritet ili sigurnost APLIKACIJE uslijed zlonamjernih radnji trećih lica.

VI. Izmjene
Član 17. ALTERCO zadržava sva prava da vrši izmjene u važećim Pravilima korištenja u bilo kom trenutku, o čemu će obavijesti biti postavljene na internet stranici i u okviru APLIKACIJE.
VII. Ostali uvjeti
Član 18. ALTERCO ima pravo izmjeniti tehnologiju i dizajn APLIKACIJE bez dostavljanja bilo kakvog obavijesti.
Član 19. Za sva pitanja koja nisu pokrivena važećim Općim pravilima, biće primjenjivani važeći zakoni Republike Bugarske.
Sva postojeća prava pridržana!
“Alterco Robotics” ЕООD