Često Postavljena Pitanja

null

Kako registrirati Myki i izraditi račun?

Kako radi opcija lociranja vašeg djeteta putem MyKi?

MyKi koristi do 12 satelita kako bi prikazao lokaciju Vašeg djeteta, kad god je vani.

Svi sateliti širom svijeta funkcioniraju samo u vanjskoj sredini i zbog toga, kad god je Vaše dijete vani, Vi primate apsolutno precizne informacije o njegovoj lokaciji. Kad je u zatvorenom prostoru, MyKi se povezuje s najbližom baznom stanicom mobilnog operatora, na kog je kartica registrirana. Kad Vaše dijete ponovo bude na otvorenom prostoru, uspostavlja se signal sa satelitom i Vi u aplikaciji dobivate precizne informacije o lokaciji Vašeg djeteta.

Zašto ne dobivam točnu lokaciju kad je moje dijete unutar zgrade?

Svi sateliti širom svijeta rade samo na otvorenom prostoru, odnosno kad je Vaše dijete vani Vi dobivate precizne podatke o lokaciji Vašeg djeteta. Kad je Vaše dijete u zatvorenom prostoru, a vi znate di je on, MyKi se povezuje s najbližom baznom stanicom mobilnog operatora čija je SIM kartica, kako bi štedio bateriju. Tada možete vidjeti lokaciju između 5 i 500 metara razlike u pravoj liniji. Kad Vaše dijete bude ponovo na otvorenom, razlike se uklanjaju i satelit prikazuje točnu informaciju o kretnji Vašeg djeteta u aplikaciji.

Koliko MB mjesečno koristi sat?

MyKi koristi oko 50 MB mjesečno.

Kakva SIM kartica je potrebna?

SIM kartica za MyKi može biti od bilo kojeg mobilnog operatora, ali da bi sat radio, SIM kartica mora imati paket interneta i PIN kod mora biti prethodno uklonjen.

SAT

Može li MyKi primati poruke?

MyKi ne može slati ili primati poruke! Jedini način da primi ili pošalje glasovnu ili tekstualnu poruku je korištenjem opcije “Poruke” u aplikaciji.

Kako napuniti MyKi?

Kompletno punjenje baterije traje oko 120 minuta, uporabom standardnog 5V USB punjača. Vrijeme punjenja baterije sata preko računala je dva puta duže. Otvorite kapicu pored SOS tipke na satu i vidjet ćete utor za punjač.

Kako isključiti MyKi?

Kad se jednom povežete na aplikaciju, Vaš MyKi se ne može isključiti pritiskom na  tipku “Isključi”.

U slučaju kad se nalazite na javnom mijestu, gdje morate isključiti vaše telefone ili ih prebaciti na režim letenja, sat se mora isključiti preko vašeg telefona ili tableta u instaliranoj aplikaciji.

U izborniku “Postavke” kliknite na opciju ”Isključi Sat”.

Kako radi MyKi ?

Sve tipke mogu upaliti zaslon. Zaslon  treba biti osvijetljen pri obavljanju bilo koje funkcije.

MyKi_buttons-scheme_EN

Funkcije SOS gumba.

Pritisnite i zadržite SOS gumb. Vidjet ćete odlazni poziv ka broju 1, koji ste prethodno definirali u aplikaciji SOS brojevi. Kad MyKi primi poruku, s tipkom SOS možete odgovoriti na dolazeći poziv. Kad sat primi glasovnu poruku, pritisnite SOS tipku jednom i preslušajte ju.

Utor za punjenje

Gumeni poklopac

Štiti USB izlaz sata od vode i prljavštine. Otvorite kapicu i vidjet ćete utor za punjenje MyKi sata.

Što pokazuje zaslon MyKi sata?

Zaslon

Uključuje se pritiskom bilo koje tipke na satu. Svjetlost na zaslonu, pored točnog vremena i datuma, pokazuje konekciju s operatorom, bateriju, GPS signal, dobivene nagrade, nepročitane poruke i broj koraka.

Funkcije Uključeno i Isključeno

Zaslon svjetli kad ga upalite, a isključuje se kad je poziv završen. Kad zadržite tipku, snimit ćete glasovnu poruku.

Funkcija tipke 1

Tipka 1 je strelica na gore u imeniku i pojačavanje zvuka tijekom dolazećih i odlazećih poziva.

Funkcija tipke 2

Otvora imenik, poziva broj, prekida poziv i smanjuje zvuk  tijekom poziva.

Kako pozvati s MyKi satom?

Uđite u imenik pritiskom na tipku 2. S tipkom 1 i 2 , koji vam služi kao strelica za gore i dolje, pronađite broj koji želite pozvati. Dužim pritiskom na tipku 2 pozivate broj.

Kako odovoriti na poziv?

Tijekom dolazećeg poziva na MyKi Sat, pritisnite  SOS gumb kako biste odgovorili na poziv.

Kako pročitati poruku koja je poslana na MyKi sat?

MyKi može primiti tekstualnu poruku duljine do 20 znakova. Osvjetlite zaslon i pritisnite tipku po izboru da biste vidjeli poruku.

Upozorenje! Ukoliko pritisnete dva puta tipku poruka će biti obrisana. Nećete ju moći pročitati drugi put.

Kako preslušati glasovne poruke, koje su poslane MyKi satu?

Ako želite preslušati glasovnu poruku, pritisnite  SOS gumb  jedanput.

Upozorenje! Glasovna poruka se može čuti samo jednom.

Kako pojačati/smanjiti razinu zvuka tijekom dolazećeg poziva ili u tijeku poziva?

Tijekom dolazećeg poziva ili u tijeku poziva, pritiskom na tipku 1 ili 2 možete smanjiti ili pojačati zvuk.

Kako poslati glasovnu poruku s MyKi sata na aplikaciju MyKi Watch?

Uključite svijetlo na zaslonu pritiskom na bilo koju tipu. Pritiskom na tipku “Uključi” između tipke 1 i 2 i zadržite. Na zaslonu će se pojaviti mikrofon i vidjet ćete vrijeme snimanja poruke. Ovo znači da je snimanje počelo. Ne puštajte tipku. Snimite poruku i pustite tipku. Nakon puštanja tipke, poruka će automatski biti poslana sa sata, i biće primljena u MyKi Watch aplikaciji.

Gdje se nalazi brojač koraka?

Na zaslonu MyKi sata vidjet ćete crtež čovječuljka i pored njega broj ,to je broj koraka koje je Vaše dijete napravilo tijekom dana.

Kako isključiti MyKi sat, ukoliko je potrebno?

Ukoliko se MyKi “zamrzne” ili se mora hitno isključiti,  pritisnite SOS tipku 5 puta, zatim tipku 1 i tipku 2. MyKi će biti isključen istog trenutka.

Je li MyKi vodotporan?

UPOZORENJE! MyKi je otporan na vlagu, nije vodootporan. U slučaju ako se smoči, isključite MyKi , i ostavite ga na ručniku, na sobnoj temperaturi, da se osuši. Sačekajte 4 sata prije nego  ga ponovo uključite. Ukoliko ne radi pravilno, odnesite ga u ovlašteni servis, zajedno s fiskalnim računom  i potpisanim ugovorom.

Koliko dugo traje baterija?

Baterija može izdržati do 30 sati u režimu pripravnosti. Kako biste mogli aktivno koristiti MyKi tijekom dana, ostavite MyKi da se puni tijekom noći.

Aplikacija

Lokacija Izbornika:

location– Lokacija MyKi sata se određuje pomoću bazne stanice mobilnih operatora I GPS signala.

satellite – Ova ikonica prikazuje GPS signal i pokazuje s koliko satelita se prikupljaju podaci o točnoj lokaciji. Ovo možete vidjeti na dnu zaslona s desne strane.

battery – Razina potrošnje baterije.

Brzina – prikazuje kojom se brzinom Vaše dijete kreće u datom trenutku.

callKiddo – Tipka “zelena slušalica” je tipka pomoću koje pozivate MyKi.

kiddoCall – Tipka “narančasta slušalica” je tipka pomoću koje šaljete komandu satu, koji broj da pozove.

myki_watch – Ova ikonica u izborniku prikazuje točnu lokaciju na karti, gdje se nalazi Vaše dijete. Umjesto ove ikonice možete postaviti sliku Vašeg djeteta.

Izbornik Povijesti lokacija

film -Prikazuje točno vrijeme svih lokacija  tijekom dana, kao i povijest svih lokacija tijekom mjesec dana unazad.

Sigurna zona – Prikazuje točno vrijeme svih lokacija  tijekom dana, kao i povijest svih lokacija  tijekom mjesec dana unazad.

Razdoblje aktivnosti sigurne zone – Možete podesiti vrijeme kad bi Vaše dijete       trebalo biti u sigurnoj zoni. Nakon pritiska na tipku ‘Završi’, prva sigurna zona je podešena i memorirana u MyKi Watch aplikaciji. U slučaju ako dijete napusti sigurnu zonu u vrijeme koje nije predviđeno za to, dobit ćete obavijest putem aplikacije.

Ograničenje brzine; Ova opcija Vam omogućuje da vidite brzinu kojom se Vaše dijete kreće u datom trenutku. Podesite maksimalnu brzinu, kojom mislite da bi se Vaše dijete trebalo kretati. Ukoliko  se Vaše dijete kreće brzinom većom od postavljenih parametara, dobit ćete u tom trenutku obavijest putem aplikacije.

Poruke i glasovne poruke

Uđite u aplikaciju preko ikonice i kliknite “unesi tekst” polje. Možete napisati poruku do 20 znakova. Ograničenje je potrebno, jer više znakova ne može stati na zaslon MyKi sata. Možete poslati neograničen broj poruka. U istom izborniku u aplikaciji, možete primiti glasovnu poruku od Vašeg djeteta. Pritisnite ikonicu za poruke i preslušajte što vam je dijete poslalo.

Ativnost djeteta

U aplikaciji MyKi sata, postoje standardni parametri dječjih aktivnosti. Kad Vaše dijete stavi MyKi sat na ruku, sat prati i bilježi njegove korake i aktivnost. Ovim putem, MyKi Vam omogućava da vidite, kreće li se Vaše dijete dovoljno, ili mu je potrebno više aktivnosti. U gornjem djelu zaslona, nalazi se kalendar s aktivnostima. U odjeljku aktivnosti nalazi se ikonica za postavke, preko koje možete snimiti dnevnu aktivnost Vašeg djeteta – kad se probudilo i kad će otići na spavanje. Ovim putem MyKi zna je li Vaše dijete još budno ili se sprema za spavanje. Ukoliko Myki prestane brojiti korake djeteta dok je još uvijek budno, morate promjeniti vrijeme u kalendaru i podesiti ga prema navikama djeteta.

Kako poslati nagradu djetetu?

U izborniku, uđite u opciju “aktivnost” ,na dnu zaslona vidjet ćete srce. Na lijevoj strani srca, nalazi se znak minus, a na desnoj strani znak plus. Možete poslati nagradu u vidu srca djetetu u svakom trenutku. Srce je poslano  kad pritisnete na znak plus. Ukoliko niste zadovoljni, možete oduzeti srce pritiskom na znak minus. Na zaslonu Myki sata, Vaše dijete će dobiti informaciju o dobivenim ili izgubljenim nagradama.

Kako koristiti alarm?

Preko MyKi aplikacije, možete podesiti do tri alarma, pomoću kojih možete probuditi Vaše dijete ili ga podsjetiti na različite aktivnosti tijekom dana. Svaki  alarm možete podesiti određenog dana u određeno vrijeme.

Kako saznati gdje mi je dijete?

U Izborniku  Lokalizacija myki_watchprikazano je Vaše dijete na karti u tom trenutku. Možete umijesto ikonice postaviti sliku Vašeg djeteta.

Kako staviti sliku svog djeteta u Aplikaciju?

U gornjem, lijevom kutu zaslona u aplikaciji, nalazi se kamera. Kad ju pritisnete, ako postoji opcija Vaš telefon može tražiti dozvolu da MyKi preuzme sliku s Vaše kamere. Dozvolite, napravite sliku Vašeg djeteta i vidjećete promjenu slike.

Što znači funkcija “pronađi moj sat” i kako se koristi?

U slučaju ako se MyKi sat zagubi ili skine s ruke djeteta, i ne možete ga naći, možete iskoristiti ovu funkciju i pronaći MyKi. Pritisnite tipu “zvono” i MyKi će početi zvoniti, kako biste ga lakše pronašli.

Što znači Povijest događaja u Izborniku i kako se koristi?

Ovaj izbornik je informativne prirode, i čuva 100 posljednjih međudjelovanja između MyKi sata i aplikacije, s točnim datumom I vremenom.

Što se nalazi u Izborniku Postavke?

Postavke računa

Ovo je prva opcija u “ postavkama”. Morate unijeti  korisničko ime i zaporku. U istom izborniku, možete dodati još jedan sat ukoliko imate više dijece. Iz istog izbornika, možete ukloniti sat i izbrisati ga.

Informacije o satu

Ovo je izbornik u kome možete vidjeti ID sata, ime sata i broj SIM kartice.

SOS broj

SOS i obiteljski brojevi, videćete tri polja u koja možete upisati tri broja telefona, koja će MyKi neprestano pozivati, dok se veza s jednim od brojeva ne uspostavi. Pritisnite tipku “sačuvaj”. Možete testirati MyKi -pritisnite i zadržite SOS gumb. MyKi će istog trenutka pozvati prvi od tri broja, koja ste prethodno definirali u aplikaciji.

 

SMS Obavijesti

Putem ovog Izbornika, možete podesiti u kojim situacijama biste željeli da dobivate SMS. Npr. u slučaju kad se SOS tipka pritisne, kad se baterija na satu skoro ispraznila, ili ukoliko dijete skine sat s zapešća, na Vama je da izaberete koju funkciju ćete aktivirati.

Odobreni brojevi

Brojevi, koji mogu pozivati MyKi. Možete ih izbrisati ili promijeniti u svakom trenutku. Nije neophodno da sva polja budu popunjena brojevima.

Imenik

Ovo su brojevi , koje sat može pozivati. Moraju biti upisani s imenima i mogu biti promijenjeni ili izbrisani u svakom trenutku. Također, nije neophodno da budu sva polja popunjena.

Ne smetaj opcija

Ukoliko roditelji ne žele da sat proizvodi bilo kakve zvukove u određeno vrijeme. Npr, tijekom satova u školi, mogu podesiti početak i kraj “ne smetaj” opcije.

Ušteda baterije

Ukoliko je potrebno, roditelji mogu izabrati opciju za uštedu baterije. Ovim putem, smanjuje se učestalost sinkronizacije. U slučaju potrebe, konekcija sa djetetom i dalje može biti uspostavljena.

Što raditi ukoliko zaboravim zaporku?

Da biste obnovili zaporku, putem aplikacije, korisnik  mora pritisnuti tipku ”zaboravljena zaporka” na prvoj strani aplikacije. Tražiće Vam broj telefona koji ste dali aplikaciji. Ako je broj točan, sat će primiti kod. S ovim kodom, roditelj će moći ponovo pristupiti satu.

Zašto ne primam obavijesti?

Vjerojatno ste odbili pristup obavijesti na Vašem telefonu. Ako imate iPhone, idite u Postavke i putem obavijesti, dozvolite MyKi satu da pošalje obavijesti na Vaš telefon. Ukoliko imate android, idite u Postavke>Više>Application manager, nađite MyKi Watch aplikaciju i dozvolite obavijesti.

Registracija drugog sata u istoj aplikaciji

U “Postavkama” i u pod-izborniku “postavke računa”, postoji opcija “dodaj novi sat”.

Možemo li upravljati satom s dva ili više telefona ?

Možete,neophodno je samo dati korisničko ime i zaporku osobi  za koju mislite da bi trebala imat pristup.

Jamstvo

U kom slučaju važi jamstvo?

Jamstvo vrijedi dvije godine. Prilikom korištenja jamstva morate priložiti dokaz o kupnji.

Ukoliko nema nikakvih oštećenja, i sat je jednostavno prestao raditi, u tom slučaju možete koristiti jamstvo.

U kojim slučajevima jamstvo ne važi?

1.Ukoliko je isteklo razdoblje jamstva.

2.Ukoliko se ne pridržavate uputa za uporabu.

3.Ukoliko ne dostavite fakturu ili fiskalni račun, kao dokaz o kupnji.

4.Ukoliko niste pažljivo rukovali proizvodom.

5.Ukoliko proizvod nije dovoljno zaštićen.

6.Ukoliko je proizvod vlažan ili mehanički oštećen.

7.Ukoliko je otvaran, udaran ili na bilo koji način oštećen.

8. Ukoliko se istopi.

9.Ukoliko ste pokušavali sami  popraviti kvar, prije nego što ste odnijeli ovlaštenom servisu.

10.Ukoliko se ne slažu podaci kupovine s podacima sa sata.

11.Ukoliko su se defekti javili prilikom prirodnih katastrofa( poplava, požara, munje), ili na drugi način.

Dodatne informacije:

Ukoliko je svjetlo na zaslonu  MyKi sata oslabljeno, odmah nakon kupnje, trebalo bi ga zamijeniti, i to u trgovini gdje ste ga kupili, zajedno s fiskalnim računom i fakturom, kako biste to i dokazali.

Ukoliko MyKi nema signal, moguće je da nije dobro registriran u našoj bazi. Vratite sat u trgovinu gdje ste ga kupili, zajedno s dokazom o kupnji.

Pošaljite zahtjev ili upit ukoliko niste pronašli odgovore: